Hoppa till huvudinnehåll

Generellt elstöd för företag och organisationer

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Svenska kraftnät om att göra en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen om att kunna betala ut pengar till företag och organisationer.

– Regeringen tar mycket allvarligt på den pressade situation som många företag har hamnat i till följd av bland annat en konjunkturnedgång, högre räntor och höga elpriser. Regeringen gör bedömningen att Energimarknadsinspektionens beslut från 17 november med tillägg om en förbestämd taknivå innebär att stödets utformning utgör ett otillåtet statsstöd och inte kommer kunna godkännas av EU-kommissionen. Vi tar nu ansvar och ger ett nytt uppdrag till Svenska Kraftnät som innebär att de ska presentera en uppdaterad modell redan den fjärde januari, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

I slutet av oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen för godkännande av en modell som möjliggör utbetalning av intäkter från kapacitetsavgifterna. Energimarknadsinspektionen godkände stödet i mitten av november med tillägget att vissa företag med stor förbrukning ska göra en ansökan för att få ta del av delar av stödet. Energimarknadsinspektionens tillägg innebär ett behov av justeringar av den ursprungliga modellen som Svenska kraftnät föreslog i sin ansökan.

Efter en djupare analys gör regeringen bedömningen att justeringarna av Svenska kraftnäts modell innebär att elstödet i den del som kommer gå till företag utgör ett otillåtet statsstöd som inte kommer kunna godkännas av EU-kommissionen.

Mot bakgrund av de mycket höga elpriserna och för att svenska företag så fort som möjligt ska kunna ta del av stödet ger regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att på nytt ansöka om att använda intäkter från kapacitetsavgifterna för att finansiera åtgärder som på kort sikt kan komma näringsidkare och juridiska personer till del.

Den nya ansökan ska ta hänsyn till Energimarknadsinspektionens tidigare beslut samt EU:s förordning och regelverk kopplat till pågående energikris. Ansökan ska ha inkommit till Energimarknadsinspektionen senast den 4 januari 2023. Energimarknadsinspektionen ska därefter genomföra en oberoende prövning.

Presskontakt

Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell
Laddar...