Nytt uppdrag ska stärka försörjningstryggheten i energisektorn

Publicerad

Regeringen ger Svenska kraftnät och Energimyndigheten i uppdrag att intensifiera arbetet med att stärka försörjningstryggheten i energisektorn på kort och lång sikt.

– Sverige behöver bygga upp ett robust elsystem som kan leverera den el vi behöver årets alla timmar. Alla goda krafter behövs för att bidra till den långsiktiga återuppbyggnaden av ett kostnadseffektivt och resilient elsystem som ger oss en trygg elförsörjning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch

Under det första halvåret av 2023 ska Svenska kraftnät och Energimyndigheten kartlägga potentialen i befintlig och outnyttjad elproduktion samt identifiera orsakerna till att den inte tillgängliggjorts elmarknaden. Myndigheterna ska även förbereda för att utvidga den svenska effektreserven i syfte att säkerställa att de åtgärder som finns till förfogande används för att trygga elförsörjningen redan nästa vinter.

– Uppdraget är uppdelat på såväl kortsiktiga åtgärder för att mildra energikrisen, men lägger även en grund för att långsiktigt skapa bättre möjlighet till en fossilfri omställning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

För att bemöta långsiktiga utmaningar ska myndigheterna bland annat redogöra för hur elproduktion utifrån kraftslag bidrar till och samverkar för att skapa en trygg elförsörjning som säkerställer driftsäkerhet, överföringskapacitet och tillräcklig mängd el. Med utgångspunkt i detta ska myndigheterna vid behov lämna förslag på åtgärder, ersättningsmodeller och regeländringar som kan bidra till en mer robust och effektiv elförsörjning.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Bakgrund

Avvecklingen av stora elproduktionsanläggningar har bidragit till lägre motståndskraft i delar av landet mot den energikris som nu drabbar hela Europa. Både Svenska kraftnät och Energimyndigheten bedömer i nuläget att risken för bortkoppling av elkunder i södra delarna av landet är reell. Mot bakgrund av den rådande situationen och en ansträngd försörjningstrygghet ger nu regeringen Svenska kraftnät och Energimyndigheten i uppdrag att stärka den svenska försörjningstryggheten inom energisektorn.