Hoppa till huvudinnehåll

Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster Prop. 2022/23:59

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) när det gäller bland annat leverans av el och balansansvar. Ändringarna har sin huvudsakliga bakgrund i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet).

Ladda ner:

I propositionen föreslås regler om aggregeringstjänster för att möjliggöra för elanvändare att anpassa förbrukningen utifrån olika marknadssignaler, t.ex. minska elanvändningen när elnätet är hårt belastat eller öka förbrukningen när elpriset är lågt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Laddar...