Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregering

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) när det gäller bland annat leverans av el och balansansvar. Även regler om aggregeringstjänster föreslås för att möjliggöra för elanvändare att anpassa förbrukningen utifrån olika marknadssignaler. Lagrådsremissen innehåller även ett förslag om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregering

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) när det gäller bland annat leverans av el och balansansvar. Även regler om aggregeringstjänster föreslås för att möjliggöra för elanvändare att anpassa förbrukningen utifrån olika marknadssignaler. Lagrådsremissen innehåller även ett förslag om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning.

Proposition (1 st)