Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen beviljar elledning mellan Sverige och Finland

Publicerad

Regeringen har beviljat Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för ledningen Aurora Line, som ska löpa från Messaure i Jokkmokks kommun till finska gränsen. Syftet med ledningen är att öka nätkapaciteten för norra Sverige och möjliggöra en tryggare elförsörjning genom ökad import- och exportkapacitet mellan Sverige och Finland.

– Den nya elledningen kommer att medföra stor nytta för Sverige och Norden, men framför allt stärka elnätskapaciteten i norra Sverige. Ledningen stärker försörjningstryggheten samtidigt som industrier kan tilldelas mer elkapacitet. Dessutom innebär ledningen möjlighet till minskad klimatpåverkan, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Den planerade elledningen kommer att gå genom bitvis känsliga naturmiljöer och områden av stor betydelse för rennäringen. Beslutet har därför förenats med villkor för hur verksamheten ska bedrivas. Svenska kraftnät har också gjort ett stort antal åtaganden om hänsyn till olika motstående intressen.

EU-kommissionen har utsett Aurora Line som ett projekt av gemensamt intresse (Project of Common Interest, PCI), vilket innebär att projektet har en prioriterad status och en särskilt viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden. Ledningen skapar även goda förutsättningar för elproducenter och för nya investeringar i elproduktion.

Presskontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...