Regeringen ger en lägesbild av elförsörjningen

Publicerad

Den 21 december bjöd energi- och näringsminister Ebba Busch och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin in till pressträff med anledning av den pågående energikrisen.

Under pressträffen gav regeringen en lägesbild av elsystemet och sammanfattade de satsningar som genomförs för att stärka svensk energiförsörjning och bemöta energikrisen på kort och lång sikt. Regeringen informerade även om rekommenderad krisberedskap vid strömavbrott.

Avvecklingen av stora elproduktionsanläggningar har bidragit till lägre motståndskraft i delar av landet mot den energikris som nu drabbar hela Europa. Både Svenska kraftnät och Energimyndigheten bedömer i nuläget att risken för bortkoppling av elkunder i södra delarna av landet är reell. Mot bakgrund av den rådande situationen har regeringen gett Svenska kraftnät och Energimyndigheten ett uppdrag som syftar till att öka försörjningstryggheten – både nästa vinter och framgent. Det här stärker Sveriges totalförsvar.