Elstöd till dödsbon kommer att betalas ut i hushållsstödet

Publicerad Uppdaterad

(Uppdaterad) Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om elstöd till konsumenter. Med dessa ändringar förtydligas att det stora flertalet av de dödsbon som är berättigad till elstöd kommer att få del av stödet i samband med att Försäkringskassan betalar ut hushållsstödet.

– Änkor, änkemän, barn och andra efterlevande ska kunna känna trygghet att de också får lindring för de höga elräkningarna. Nu har vi klargjort regleringen så att elstödet kan betalas ut av Försäkringskassan snabbare och i samband med utbetalningarna till hushåll, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Arbetet pågår för fullt hos Försäkringskassan för att påbörja utbetalningarna av elstödet till hushållen för perioden oktober 2021 till september 2022. I detta arbete har det framgått att utbetalningarna av elstödet till dödsbon skulle kunna komma att ske dels via hushållsstödet som börjar betalas ut i slutet av februari och dels via företagsstödet. som planeras att betalas senare under våren, beroende på vilket datum dödsboet har uppstått.

Regeringen har därför beslutat om en ändring av förordningen om elstöd. Den innebär att Försäkringskassan kan påbörja utbetalningar till dödsbon efter privatperson från och med 1 mars 2023. De allra flesta dödsbon får utbetalningar av elstödet i nära anslutning till att hushållsstödet betalas ut. Det är endast dödsbon som bedriver näringsverksamhet som kommer att få del av elstödet när elstöd till företag betalas ut.

Uppdatering

Pressmeddelandet har uppdaterats med ett förtydligande om att Försäkringskassan kan påbörja utbetalningar till dödsbon efter privatperson från och med den 1 mars.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö