Klimat- och näringslivs­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Aktuellt från Klimat- och näringslivsdepartementet

  • Regeringen bjuder in till nationellt klimatmöte

    Ett kollage med porträttbilder av Ulf Kristersson, Ebba Busch och Romina Pourmokhtari.
    Statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: Kristian Pohl och Ninni Andersson/Regeringskansliet

    För att nå hela vägen till nettonollutsläpp krävs en ny klimatpolitik som investerar i fossilfri energi och möjliggör fler gröna innovationer, samtidigt som konkurrenskraften stärks. Därför bjuder regeringen in näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin till ett nationellt klimatmöte den 16 juni 2023.

Illustration: Regeringskansliet

Beslut om utbyggnad av vindkraft till havs

Regeringen har nyligen beslutat att ge tillstånd till Galene och Kattegatt Syd att bygga och driva två vindkraftsparker utanför Sveriges territorialvatten. Här beskrivs hur det går till när regeringen beviljar tillstånd för havsbaserad vindkraft och vilken status ansökningarna har.

Foto på Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.
Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister träffar transportbranschen under ett rundabordssamtal om klimatomställningen. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Samtal om Sveriges väg till noll utsläpp 2045

Regeringens branschsamtal om klimatomställningen pågår och hittills har klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillsammans med ministerkollegor mött ledande branschföreträdare inom jord- och skogsbruket samt transportsektorn. Ett antal samtal kommer att hållas innan sommaren.

Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

.
Informellt möte med konkurrenskrafts­ministrarna 6-7 februari 2023. Foto | Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Innehåll från Klimat- och näringslivsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4558 träffar.