Klimat- och näringslivsdepartementets organisation

Publicerad

Klimat- och näringslivsdepartementet har två statsråd, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Energi- och näringsministern är departementschef samt vice statsminister.

Närmast under statsråden är statssekreterarna. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Daniel Liljeberg och Sara Modig är statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch. Daniel Westlén är statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Varje statsråd har också en politisk stab med pressekreterare och politiskt sakkunniga.

Klimat- och näringslivsdepartementet är ett av tio departement inom Regeringskansliet. Departementet är indelat i åtta olika enheter med olika ansvarsområden. Varje enhet leds av en enhetschef som har titeln departementsråd.

Enheter inom Klimat- och näringslivsdepartementet

 • Energienheten
 • Enheten för branschernas konkurrenskraft 
 • Enheten för näringsliv, innovation och marknader
 • Enheten för cirkulär ekonomi, kemikalier och strålning
 • Klimatenheten
 • Miljöprövningsenheten
 • Naturmiljöenheten

Sekretariat inom Klimat- och näringslivsdepartementet

 • Sekretariatet för EU och internationella frågor
 • Rättssekretariatet
 • Sekretariatet för samordning och styrning inklusive Analysenheten
 • RK HR
 • RK Kommunikation