Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under senare år har flera reformer genomförts som stärkt hbtq-personers rättigheter. Det finns dock alltjämt brister när det gäller hbtq-personers situation i Sverige, inte minst när det gäller transpersoners situation. Reformarbetet måste därför fortsätta för att hbtq-personer ska kunna leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras.

Aktuellt

 • Moderniserad könstillhörighetslagstiftning ska stärka transpersoners egenmakt

  Regeringen fattar torsdagen den 30:e augusti beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en ny och modernare könstillhörighetslagstiftning. Bland annat ska det bli betydligt enklare att byta så kallat juridiskt kön. Ungas situation stärks också.

 • Regeringen stärker arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen har idag utsett tre nya myndigheter – Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter, samt gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner. Detta är de senaste i en lång rad av reformer som regeringen har beslutat om för att stärka arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

 • Regeringskansliet på Pride 2018

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

  För fjortonde gången deltar Regeringskansliet på Stockholm Pride. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer är en viktig fråga för regeringen. Ett sätt att sprida kunskap om regeringens arbete är att medverka i Pride.

Regeringens arbete för hbtq-personers lika rättigheter

Sedan strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades 2014 har en rad ytterligare insatser vidtagits och flera utredningar som berör hbtq-personers rättigheter har tillsatts. Regeringen fortsätter arbetet och vidtar nya åtgärder för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Illustration: Regeringskansliet

Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige

De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott. Nedan följer en kronologisk översikt över några reformer som genomförts för att stärka och främja hbtq-personers lika rättigheter.

Illustration: Regeringskansliet

Förslag till en modernare könstillhörighetslagstiftning

Regeringen vill ersätta den nuvarande lagen om könstillhörighet med två nya lagar: en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorgan och en lag om ändring av det kön som står i folkbokföringen, det som brukar kallas ”juridiskt kön”. Den nya lagstiftningen innebär att ändring i folkbokföringen skiljs från medicinsk vård och behandling.

Illustration: Regeringskansliet

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Den 27 november 2017 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner redogör i detta betänkande för resultaten av kartläggning av transpersoners levnadsvillkor.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet