Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Publicerad Uppdaterad

Denna handlingsplan avser att ytterligare förstärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin och kraftsamlar arbetet med konkreta åtgärder för perioden 2020–2023.

Ladda ner:

Uppdaterad 31 oktober 2022. I den tidigare versionen av dokumentet fanns ett förord. Det är nu borttaget.