Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: Regeringskansliet

Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Arbetet i Sverige med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck har skett och sker genom en rad insatser inom olika delar av samhället. Hbtqi-personer drabbas dock alltjämt av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer fortsätter.

 • Fokus på hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

  Den 17 maj är internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi. Alla människor ska känna sig trygga att vara den de är och älska vem de vill oavsett var i världen de befinner sig.

 • Regeringen tar fram en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

  • Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

   Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  • jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

   Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Statssekreterare Martin Andreasson.

   Statssekreterare Martin Andreasson.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Representant från civilsamhället deltar i mötet.

   Representant från civilsamhället deltar i mötet.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Representanter från civilsamhället.

   Representanter från civilsamhället.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Representanter från civilsamhället.

   Representanter från civilsamhället.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  Den 5 februari bjöd jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson in civilsamhällesorganisationer till ett sakråd med anledning av att regeringen nu påbörjar arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Mer information

Foto: Regeringskansliet

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2014-

Homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersex och queera personer (hbtqi-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer är därför en viktig fråga för regeringen.

Illustration: Regeringskansliet
. Illustration: Regeringskansliet

Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige

De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott. Nedan följer en kronologisk översikt över några reformer som genomförts för att stärka och främja hbtq-personers lika rättigheter.

Foto: Regeringskansliet

Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter 2020-2023

Denna handlingsplan avser att ytterligare förstärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin och kraftsamlar arbetet med konkreta åtgärder för perioden 2020–2023.

Innehåll om Hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 71 träffar.

Laddar...