Hoppa till huvudinnehåll
Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Nya krafttag för hbtqi-personers fri- och rättigheter i Sverige

Publicerad

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, debattartikel, QX, den 5 februari 2024.

Att kunna älska den man vill och vara den man är. Det är frihet. Oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning ska denna rättighet garanteras för alla.

Med Liberalerna i regeringen prioriteras arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter högt. Vi satsar på att öka kunskapen om hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor, har gjort fler mötesplatser för unga hbtqi-personer möjliga och vi arbetar för att stoppa hedersförtrycket och våld i nära relationer – även i samkönade relationer och andra hbtqi-relationer. Men vi är inte nöjda.

Nu startar regeringen arbetet med en samlad handlingsplan för hbtqi-personers fri- och rättigheter för 2024–2027. Som ett led i arbetet träffar vi idag, måndagen den 5 februari, företrädare för ett antal av Sveriges hbtqi-organisationer för att höra deras åsikter om hur Sverige kan bli ett bättre land för hbtqi-personer.

I Sverige ska alla ha rätt att vara den man är och älska vem man vill. Men för alltför många ser verkligheten inte ut så idag. Hbtqi-personer utsätts för hatbrott, diskriminering och trakasserier. Vi vet att den psykiska ohälsan är utbredd. Samtidigt utsätts unga för grovt tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det är helt oacceptabelt.

Det är av yttersta vikt att det stöd som erbjuds våldsutsatta också omfattar hbtqi-personer. Jämställdhetsmyndigheten har därför fått i uppdrag att kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för våld i nära relationer och föreslå insatser. Regeringen har även inrättat en stödtelefon för transpersoner och icke-binära personer som utsätts för våld.

Efter regeringsskiftet 2022 har vi höjt ambitionerna rejält i arbetet mot hederskulturen, som drabbar många hbtqi-personer. Hbtqi-personers utsatthet för hedersförtryck ska kartläggas. Nyligen har regeringen gått fram med ett utvidgat reseförbud för barn och unga som riskerar att föras ut ur landet mot sin vilja, bland annat för att bli föremål för så kallade omvändelseförsök eller andra former av hedersförtryck.

Hbtqi-personer behöver ha kunskap om var de kan vända sig, men det måste också finnas en trygghet i att yrkesverksamma har tillräcklig kunskap. Ingen som behöver vård ska riskera att bemötas av diskriminering, fördomar eller oförståelse. Folkhälsomyndigheten har därför getts i uppdrag att sammanställa kunskapsläget när det gäller jämlika livsvillkor och förutsättningar till hälsa för hbtqi-personer. Samtidigt ska Socialstyrelsen utveckla uppföljningen av transvården och rikta information till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter personer med könsdysfori, i syfte att förbättra bemötandet i vården.

Sverige ska vara världens bästa land för hbtqi-personer. Med Liberalerna i regering har vi kommit en bra bit på vägen. Men vårt arbete har bara börjat. Nu kavlar vi upp ärmarna och tar fram en ny hbtqi-handlingsplan för ett friare samhälle för alla – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Paulina Brandberg (L) Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

 

Laddar...