Foto: Maskot/TT

En god arbetsmiljö för framtiden

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. I denna strategi tydliggörs politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. En säker och utvecklande arbetsmiljö är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad.

Ansvariga statsråd
Johan Danielsson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet
  • Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden

    Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. Som en del i regeringens arbete med arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 deltog biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i ett fördjupningsseminarium på temat ”ett arbetsliv utan brott och fusk” fredagen den 17 december.

  • Arbetsmiljöstrategin på två minuter

    I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. Hör arbetsmarknadsminister Eva Nordmark sammanfatta strategin på två minuter.

Kontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein

Om arbetsmiljöstrategin

Foto: Maskot/TT.

Läs hela arbetsmiljöstrategin som gäller 2021-2025

I denna skrivelse presenterar regeringen sin arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. Arbetsmiljöstrategin anger regeringens långsiktiga politiska inriktning för området under de kommande fem åren. I skrivelsen presenteras hur strategin styr mot uppsatta mål, genomförande av strategin samt hur den ska följas upp.

Foto: Maskot.

Kortversion av regeringens arbetsmiljöstrategi

Detta är en sammanfattning av skrivelse 2020/21:92. I skrivelsen presenterar regeringen sin arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Seminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi

Under 2021 arrangeras fem seminarier om regeringens arbetsmiljöstrategi. På den här sidan kan du se seminarierna i efterhand.

Fyra prioriterade områden i arbetsmiljöstrategin

Foto: Maskot.

Ett hållbart arbetsliv

Alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Arbetslivet har förändrats snabbt och fortsätter att göra det. För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver kunskap och regelverk följa med i dessa förändringar.

Foto: Maskot.

Ett tryggt arbetsliv

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall, som i värsta fall leder till död. Inget annat än en nollvision kan gälla för dödsfall till följd av arbete. Regeringen utvidgar sin nollvision mot dödsolyckor till att ingen ska dö till följd av sitt arbete.

Foto: Maskot.

Ett hälsosamt arbetsliv

Arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande. Arbetsmiljön ska bidra till ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att främja hälsa. En långsiktigt god arbetsmiljö skapas genom välfungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Foto: Maskot.

Ett arbetsliv utan fusk och brott

En bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel. Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö. Arbetslivskriminalitet hör inte hemma på den svenska arbetsmarknaden.

Innehåll om arbetsmiljöstrategin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 16 träffar.