Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljöforum diskuterade arbetsmiljö i välfärden

Publicerad

Måndag den 20 mars bjöd regeringen in myndigheter och arbetsmarknadens parter till ett arbetsmiljöforum. Mötet fokuserade på arbetsmiljö i välfärden och arbetet framåt med den aktuella arbetsmiljöstrategin, som gäller till 2025. Syftet med arbetsmiljöforum är att diskutera åtgärder inom ramen för arbetsmiljöstrategin.

Martin Andreasson, statssekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister
Martin Andreasson, statssekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Coronapandemin blottlade och skapade nya arbetsmiljöutmaningar inom välfärden. Särskilt inom vården och omsorgen blev de anställda starkt påverkade, både utifrån ökad arbetsbelastning och oro kopplad till pandemin.

– Arbetssituationen och arbetsmiljön för de anställda inom välfärden är en viktig fråga för regeringen. En förbättrad arbetsmiljö inom vård, skola och omsorg är både en viktig jämställdhetsfråga och en viktig fråga för att öka attraktiviteten i yrkena, säger Martin Andreasson, statssekreterare till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Arbetsmiljöverket gav en lägesuppdatering om det pågående projektet om utvecklad tillsyn av arbetsmiljön i välfärden. Även Myndigheten för Arbetsmiljökunskap deltog vid mötet och presenterade en kunskapssammanställning utifrån det regeringsuppdrag som myndigheten har om coronapandemins påverkan på arbetsmiljön.

Arbetet fortsätter

Statssekreterare Martin Andreasson redogjorde även för hur regeringen ser på arbetet framåt med den aktuella arbetsmiljöstrategin, som presenterades för riksdagen under förra mandatperioden.

– Den liggande strategin täcker flera viktiga områden och vi behöver fortsätta arbetet för att ingen ska riskera liv och hälsa som en följd av sitt arbete. Strategin ligger fast och arbetet mot att nå målen fortsätter. Vi kommer att överväga om det finns behov av att göra justeringar, något vi i så fall kommer att återkomma om, säger Martin Andreasson. 

Arbetsmiljöforum

På regeringens arbetsmiljöforum diskuteras pågående och planerade åtgärder inom ramen för arbetet med arbetsmiljöstrategin tillsammans med arbetsmarknadens parter och myndigheterna på arbetsmiljöområdet, inkl. myndigheternas åtgärdsplaner. Andra departement och myndigheter liksom forskare och andra experter kan medverka vid behov.

Laddar...