Hoppa till huvudinnehåll

Alla måste göra sin del för att stoppa dödsolyckorna

Publicerad

De senaste åren har visat en oroväckande utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Antalet dödsolyckor i arbetet har ökat. En trygg arbetsmiljö är en prioriterad fråga för regeringen, men alla måste göra sin del för att utvecklingen ska vända. Det senaste året har regeringen arbetat på bred front för att bryta utvecklingen.

I år visar Arbetsmiljöverkets statistik för dödsolyckor i arbetet en negativ utveckling. Hittills i år har 18 människor mist livet till följd av sitt arbete.

– För att den här utvecklingen ska kunna vändas behöver alla göra sin del. Grunden till att förebygga dödsolyckorna är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Regeringen är övertygad om att det går att hitta konstruktiva lösningar för att få ner antalet dödsfall på arbetsplatser runt om i landet, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Arbetsmiljölagstiftningen är tydlig, det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret. Vid inspektioner av dödsolyckor konstateras det i många fall att det har funnits brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Regeringen har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra fler fysiska oanmälda inspektioner. Syftet är att tidigt upptäcka arbetsgivare som brister i sitt säkerhetsarbete och förebygga att olyckor inträffar.

Färre och färre anmäler sig till skyddsombud på den svenska arbetsmarknaden. Med anledning av detta har regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att vända trenden för att fler ska engagera sig som skyddsombud.

För att stävja kopplingen mellan arbetsmiljöbrott och arbetslivskriminalitet har regeringen under 2023 inrättat fem nya center mot arbetslivskriminalitet och säkerställt att det finns ett i varje polisregion. Regeringen har dessutom ökat Arbetsmiljöverkets anslag med ytterligare 30 miljoner kronor för att stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet. Nästa steg i arbetet är att underlätta informationsutbytet mellan de nio myndigheterna som ingår i samverkan mot arbetslivskriminalitet för att snabbare och effektivare upptäcka fusk och brott.

Laddar...