Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare Diarienummer: A2021/02080

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att samordna insatser för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska myndigheten vara en koordinerande instans genom att bland annat samordna inblandade aktörer samt följa utvecklingen av relevanta utbildningsinsatser och nätverk för läkares specialistutbildning inom arbetsmiljöområdet.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska genomföra uppdraget i samverkan med Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet. Därutöver ska myndigheten föra dialog med lärosäten, arbets- och miljömedicinska kliniker, arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska lämna en delredovisning av arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2022 och därefter slutredovisa uppdraget i samband med årsredovisningen för 2023. Redovisningar ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Laddar...