Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslivskriminalitet i fokus för regeringens arbetsmiljöforum

Publicerad

Idag träffade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson myndigheter och arbetsmarknadens parter för att diskutera arbetslivskriminalitet på regeringens arbetsmiljöforum. På mötet deltog även Amir Rostami, professor i kriminologi och Ola Pettersson, ordförande i Delegationen mot arbetslivskriminalitet, för att berätta om forskning och utredningsarbete på området.

– Den kriminella ekonomin har infiltrerat flera delar av samhället, så som det finansiella systemet, företag och inte minst arbetsmarknaden. Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att strypa den kriminella ekonomin, men mer behöver göras, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, Paulina Brandberg.

Professor Amir Rostami presenterade sin rapport ”Kriminella entreprenörer” som handlar om kopplingar mellan näringslivet och den organiserade brottsligheten, där bland annat parternas roll lyfts fram som viktiga i det brottsförebyggande arbetet.

Ola Pettersson, ordförande för Delegationen mot arbetslivskriminalitet, deltog även på mötet och berättade om det fortsatta utredningsarbetet. Regeringen beslutade den 22 februari om ett nytt tilläggsdirektiv till delegationen, med fokus på kriminella upplägg i prioriterade branscher och utvalda reglerade yrken.

Arbetsmiljöforum

På regeringens arbetsmiljöforum diskuteras pågående och planerade åtgärder inom ramen för arbetet med arbetsmiljöstrategin tillsammans med arbetsmarknadens parter och myndigheterna på arbetsmiljöområdet, inkl. myndigheternas åtgärdsplaner. Andra departement och myndigheter liksom forskare och andra experter kan medverka vid behov.

Laddar...