Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

Kortversion av skrivelse 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

Publicerad Uppdaterad

Detta är en sammanfattning av skrivelse 2020/21:92. I skrivelsen presenterar regeringen sin arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025. Den anger inriktningen för regeringens arbetsmiljöpolitik och hur strategin styr mot uppsatta mål, genomförande av den samt hur strategin ska följas upp.

Ladda ner:

Uppdaterad 2 november 2022. I den tidigare versionen av dokumentet fanns ett förord. Det är nu borttaget.