Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

En modern dataskyddsreglering för Centrala studiestödsnämnden Dir. 2024:36

Publicerad

En särskild utredare ska göra en allmän översyn av Centrala studiestödsnämndens (CSN) registerförfattningar i syfte att skapa ändamålsenliga regler som är anpassade efter dagens behov.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • analysera behovet av ändringar i CSN:s registerförfattningar för att förbättra
  myndighetens förutsättningar att förebygga, förhindra och upptäcka
  felaktiga utbetalningar och bidragsbrott,

 • överväga och ta ställning till om det finns utrymme för en minskad
  detaljreglering jämfört med i dag,

 • analysera och bedöma behovet av en förändrad struktur och terminologi,
  t.ex. genom att använda ett modernare språk och enhetliga begrepp
  i förhållande till främst annan dataskyddsreglering,

 • föreslå hur CSN:s registerförfattningar kan utformas för att vara flexibla
  och anpassade efter såväl den tekniska utvecklingen som den EU-rättsliga dataskyddsregleringen samtidigt som den enskildes personliga
  integritet värnas, och

 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.

Laddar...