Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare och effektivare studier Dir. 2018:42

Publicerad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas
senast den 30 september 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Studiemedel för effektiva studier

    Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I detta slutbetänkande redovisas i enlighet med direktiven de delar som avser uppdraget att främja effektivare studier.

  • Delbetänkande - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

    I delbetänkandet redovisas i enlighet med direktivet de delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...