Delbetänkande - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka ID-nummer: SOU 2018:9

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

I delbetänkandet redovisas i enlighet med direktivet de delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition