Remiss av delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) Diarienummer: U2018/01551/GV

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9).

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 2 juli 2018.

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän (JO)
2 Riksrevisionen
3 Förvaltningsrätten i Uppsala
4 Datainspektionen
5 Försäkringskassan
6 Inspektionen för socialförsäkringen
7 Myndigheten för delaktighet
8 Socialstyrelsen
9 Ekonomistyrningsverket
10 Statskontoret
11 Centrala studiestödsnämnden
12 Folkbildningsrådet
13 Myndigheten för yrkeshögskolan
14 Statens skolinspektion
15 Universitets- och högskolerådet
16 Universitetskanslersämbetet
17 Överklagandenämnden för studiestöd
18 Uppsala universitet
19 Lunds universitet
20 Göteborgs universitet
21 Stockholms universitet
22 Umeå universitet
23 Linköpings universitet
24 Karolinska institutet
25 Kungl. Tekniska högskolan
26 Luleå tekniska universitet
27 Karlstads universitet
28 Linnéuniversitetet
29 Örebro universitet
30 Mittuniversitetet
31 Malmö universitet
32 Sveriges lantbruksuniversitet
33 Blekinge tekniska högskola
34 Försvarshögskolan
35 Gymnastik- och idrottshögskolan
36 Högskolan i Borås
37 Högskolan Dalarna
38 Högskolan i Gävle
39 Högskolan i Halmstad
40 Högskolan Kristianstad
41 Högskolan i Skövde
42 Högskolan Väst
43 Konstfack
44 Kungl. Konsthögskolan
45 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
46 Mälardalens högskola
47 Stockholms konstnärliga högskola
48 Södertörns högskola
49 Diskrimineringsombudsmannen
50 Arbetsmiljöverket
51 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, (IFAU)
52 Arjeplogs kommun
53 Falkenbergs kommun
54 Falu kommun
55 Göteborgs kommun
56 Hagfors kommun
57 Helsingborgs kommun
58 Härjedalens kommun
59 Jönköpings kommun
60 Karlshamns kommun
61 Kungsbacka kommun
62 Linköpings kommun
63 Luleå kommun
64 Lunds kommun
65 Malmö kommun
66 Mjölby kommun
67 Nacka kommun
68 Nyköpings kommun
69 Norsjö kommun
70 Oxelösunds kommun
71 Partille kommun
72 Sollefteå kommun
73 Stockholms kommun
74 Storumans kommun
75 Sundbybergs kommun
76 Söderhamns kommun
77 Södertälje kommun
78 Tingsryds kommun
79 Täby kommun
80 Umeå kommun
81 Uppsala kommun
82 Almega Utbildningsföretagen
83 Chalmers tekniska högskola AB
84 Ersta Sköndal Bräcke högskola
85 Funktionsrätt Sverige
86 Handelshögskolan i Stockholm
87 Landsorganisationen i Sverige (LO)
88 Lika Unika
89 Röda korsets Högskola
90 Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
91 Sophiahemmets högskola
92 Stiftelsen Högskolan i Jönköping
93 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
94 Sveriges förenade studentkårer (SFS)
95 Sveriges Kommuner och Landsting
96 Sveriges universitet och högskoleförbund (SUHF)
97 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
98 Yrkeshögskoleförbundet i Sverige

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.