Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Studiemedel för effektiva studier SOU 2018:73

Publicerad

Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I detta slutbetänkande redovisas i enlighet med direktiven de delar som avser uppdraget att främja effektivare studier.

Ladda ner:

I uppdraget att främja effektivare studier ingick att utreda hur studiemedelssystemet kan användas för att öka genomströmningen i högskolan. Uppdraget var även att föreslå hur fribeloppet inom studiemedelssystemet bör utformas i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart system med både incitament till effektiva studier och tillräcklig möjlighet till arbete vid sidan av studierna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Studiemedel för effektiva studier

    Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I detta slutbetänkande redovisas i enlighet med direktiven de delar som avser uppdraget att främja effektivare studier.

  • Delbetänkande - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

    I delbetänkandet redovisas i enlighet med direktivet de delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition