Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Missbruk av svenska pass

Publicerad Uppdaterad

Chefen för avdelningen för särskilda utredningar vid Polismyndigheten Ebba Sverne Arvill har utrett omfattningen av missbruket av svenska pass samt lämnat förslag på åtgärder för att motverka detta missbruk. Hon har i dag överlämnat sin promemoria till inrikesminister Anders Ygeman.

Antalet fall av upptäckta missbruk av svenska pass är relativt litet, cirka 950 per år. Det finns starka indikationer på att det faktiska missbruket är högre. Den vanligaste formen av missbruk är att ett pass används av en annan person än passets egentlige innehavare, så kallad look alike-användning.

Utredaren föreslår att Sverige inom EU bör verka för att kontroll av biometrisk information i pass införs vid de yttre gränserna till hela Schengenområdet. I avvaktan på gemensamma regler för Schengenområdet bör en obligatorisk kontroll av fingeravtryck införas vid inresa till Sverige från tredje land. Kontrollen bör omfatta såväl svenska medborgares pass som utländska medborgares pass. På sikt bör det övervägas om en sådan kontroll ska ske även vid utresa.

Utredaren föreslår vidare att svenska medborgare som huvudregel endast ska ha rätt till tre vanliga pass under en femårsperiod. Därefter ska endast provisoriskt pass för särskild resa få utfärdas. Dessutom föreslås bland annat att giltighetstiden för pass till barn under sex år ska begränsas till två år och att giltighetstiden för pass till barn mellan sex och tolv år ska begränsas till tre år, samt att ett giltigt pass i normalfallet ska återkallas för en person som får ett provisoriskt pass utfärdat åt sig.
Förslaget om kontroll av biometrisk information i pass föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Ds 2015:12 Missbruk av svenska pass – Omfattning och åtgärdsförslag

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.