Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår ett bonus-malus-system samt bränslebyte för minskade utsläpp från bilar

Publicerad

Sverige ligger internationellt sett långt fram när det gäller klimatpolitik, men våra utsläpp från transportsektorn är fortfarande höga. Regeringen föreslår nu därför två viktiga åtgärder för att minska utsläppen från bilar. Förslagen är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Ett bonus-malus-system för bilar

För att öka andelen miljöanpassade fordon och på sikt bidra till en fossilfri fordonsflotta, föreslår regeringen att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus på upp till 60 000 kr, vilket är högre än dagens supermiljöbilspremie på 40 000 kr och det remitterade förslaget på 45 000 kr. Nya fordon med höga utsläpp av koldioxid föreslås få en högre skatt de första tre åren. Från 1 januari 2020 föreslås beskattningen baseras på den nya testkörcykeln. Då finns möjlighet att justera nivåerna så att minst samma miljöstyrning upprätthålls. Den befintliga fordonsflottan påverkas inte av förslaget utan får en oförändrad fordonsskatt när bonus-malus-systemet införs. Vi ökar förutsebarheten i hur skatten kommer att bli och ger konsumenterna, fordonstillverkarna och marknaden bättre möjligheter att anpassa sig till de nya reglerna.

Bränslebytet

Den andra åtgärden regeringen förselår är bränslebyte med syfte att göra det lättare för alla att tanka klimatsmart. Bränslebytet innehåller en så kallad reduktionsplikt som innebär att alla som säljer drivmedel successivt ska blanda in mer biobränsle i den bensin och diesel som säljs. Plikten blir världens hittills mest ambitiösa och målsättningen är att ska utsläppen minska med 40 % till 2030, vilket innebär att ungefär hälften av all bensin och diesel som säljs då ska vara förnybar. Genom andra skatteförändringar säkerställs att priset på bränslet till konsument inte påverkas nämnvärt av reformen när bränslebytet införs.

 

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.