Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre bemötande i sjukvården för personer med psykisk ohälsa

Publicerad

Bemötandet inom hälso- och sjukvården av personer med psykisk ohälsa ska bli bättre. Socialstyrelsen får nu i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida utbildningsmaterial till personal som arbetar inom dessa verksamheter.

– Psykisk ohälsa är vår tids stora folksjukdom. Människor som lider av psykisk ohälsa ska bemötas på bästa tänkbara sätt oavsett vilken del av vården man träffar. Ett bra bemötande är en förutsättning för bra vård, säger socialminister Annika Strandhäll.

Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) publicerade förra året en kartläggning över diskriminering i samband med psykisk ohälsa. NSPH kunde bland annat visa att fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta inom psykiatrin. Patienterna uttrycker i undersökningen även att det saknas kontinuitet, att tillgängligheten till vård är dålig och att förekomsten av stafettläkare inom psykiatrin och primärvården leder till brister i vården.

Uppdraget till Socialstyrelsen går ut på att ta fram och sprida ett målgruppsanpassat utbildningsmaterial om bemötande i hälso- och sjukvården av patienter med psykisk ohälsa. Utbildningsmaterialet ska rikta sig till personal inom verksamheter i hälso- och sjukvården som möter patienter med psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 miljoner kronor för 2018. Uppdraget ska utföras i samråd med Diskrimineringsombudsmannen och Folkhälsomyndigheten och slutredovisas senast den 30 november 2019.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.