Fördjupning i flera steg

Sverige och Finland har en lång tradition av samarbete inom försvarsområdet. Under 2014 undertecknade de dåvarande försvarsministrarna en handlingsplan för fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige.

Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarministern Jussi Niinistö ombord på en ubåt.
Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö ombord på en ubåt. Foto: Anders Eriksson/Regeringskansliet

I handlingsplanen framgår att försvarsmakterna ska undersöka förutsättningarna för att förstärka samarbetet inom armé-, marin- och flygstridskrafter avseende bland annat övningar, utbildning och träning, luft- och sjöövervakning samt gemensam användning av grundläggande infrastruktur. Försvarsmakternas gemensamma slutrapport presenterades våren 2015.

Försvarssamarbetet Sverige-Finland