För kulturaktörer med anledning av covid-19

Uppdaterad

Här finns samlad information till dig som är kulturaktör om de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av virusutbrottet. Informationen uppdateras löpande.

Innehåll på sidan

För dig som är kulturaktör, företagare, egen företagare, anställd eller arbetssökande

Här finns även information om bland annat korttidspermittering, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader, anstånd med skattebetalningar, tillfälligt slopat karensavdrag, a-kassan förändras tillfälligt och flera insatser till arbetslösa.

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar har regeringen i dag beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Regeringens åtgärd: Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Ingen ändring i begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Torsdagen den 8 oktober höll socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. På pressträffen meddelade regeringen att begränsningen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ligger fast.

Pressmeddelande: Ingen ändring i begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Artikel: Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar - frågor och svar
Pressmeddelande: Uppdrag att analysera möjligheterna för fler smittsäkra arrangemang

Beslut om fördelningen av krisstödet på 1,5 miljarder till kulturen 2020

Regeringen har fattat beslut om hur det krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som tidigare aviserats ska fördelas. Fördelningen är gjord utifrån erfarenheten av de stöd som delades ut under våren och sommaren och med utgångspunkt i situationen för kulturlivet. Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond.

Regeringens åtgärd: Beslut om fördelningen av krisstödet på 1,5 miljarder till kulturen 2020

Samlad information om hur det går till finns på:

Statens kulturråds webbplats
Svenska Filminstitutets webbplats
Konstnärsnämndens webbplats
Sveriges författarfonds webbplats

Ändring av förbudsförordningen

Förbudsförordningen har varit, och är fortfarande, ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19. Gränsen på 50 deltagare kommer ligga fast som huvudregel men regeringen aviserar i dag ett undantag från 50-begränsningen. Det planeras också för en ytterligare förändring av förordningen.

Pressmeddelande: Ändring av förbudsförordningen

Förberedelser för lättnader i förbudsförordningen

Regeringen kommer inom kort att remittera två förslag om att förbereda för lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Artikel: Förberedelser för lättnader i förbudsförordningen

Omfördelning av stöd till fria kulturskapare

Av de ansökningar som inkommit till Kulturrådet om ersättning för uteblivna intäkter för inställda eller uppskjutna kulturevenemang, uppfyller vissa ansökningar inte villkoren för stöd, vilket gjort att det nu finns pengar kvar hos Kulturrådet. Det handlar om 35 miljoner kronor som nu istället omfördelas som extra krisstöd till enskilda konstnärer och kulturskapare.

Regeringens åtgärd: Omfördelning av stöd till fria kulturskapare
Så här går det till: Information finns på Konstnärsnämndens webbplats

150 miljoner till kultur i hela landet

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Pengarna fördelas genom den så kallade kultursamverkansmodellen - en modell för samverkan och finansiering av kultur mellan stat, regioner och kommuner.

Regeringens åtgärd: 150 miljoner till kultur i hela landet
Så här går det till: Information finns på Statens kulturråds webbplats

Krisstöd till flera statligt finansierade kulturinstitutioner

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår ett stöd på
319 miljoner kronor 2020 som ska gå till flera statligt stödda kulturinstitutioner som exempelvis Vasamuseet, Skansen, Dramaten, Operan, Riksteatern och Ájtte, för uteblivna intäkter till följd av det nya coronaviruset.

Regeringens åtgärd: Krisstöd till flera statligt finansierade kulturinstitutioner

500 miljoner kronor till kultur till följd av coronavirusets effekter

Den 20 mars presenterade regeringen att kultursektorn får 500 miljoner kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorn till följd av det nya coronavirusets spridning. Regeringen har därefter fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet.

Regeringens åtgärd: Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen
Frågor och svar om 500 miljoner kronor i krisstöd till kulturen

Samlad information om hur det går till finns på: 

Konstnärsnämndens webbplats
Sveriges författarfonds webbplats
Svenska Filminstitutets webbplats
Statens kulturråds webbplats

Flera museer och scener får pengar i förtid för att hantera coronavirusets effekter

Regeringen har beslutat att utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner tidigareläggs i syfte att snabbt stärka deras likviditet i situationen som uppkommit till följd av det nya coronavirusets spridning.

Regeringens åtgärd: Flera museer och scener får pengar i förtid för att hantera coronavirusets effekter

Genvägar

Flera kulturmyndigheter och kulturinstitutioner har information om hur de arbetar med frågor relaterade till covid-19, som till exempel:

Regeringens strategi i arbetet med coronapandemin

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Dämpa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.