Artikel från Näringsdepartementet

Evenemangsstöd

Publicerad Uppdaterad

Regeringen fattade sommaren 2021 beslut om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras att genomföras under perioden juni-december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. Stödet innebär att staten står för delar av arrangörens ekonomiska risk. Nu är stödet förlängt till och med juni 2022 och förstärkt på flera sätt.

Evenemangsstödet syftar till att arrangörer av evenemang som kräver framförhållning och medför planeringskostnader ska våga planera för att genomföra evenemang när smittläget tillåter.

Spridningen av sjukdomen covid-19 har inneburit att arrangörer av evenemang har drabbats hårt, eftersom begränsningen i antalet deltagare har förhindrat dem att bedriva verksamhet. Det gäller särskilt arrangörer av evenemang som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, exempelvis kultur- och sportevenemang, mässor, marknader och evenemang inom det civila samhället. Det är mot den bakgrunden som regeringen införde evenemangsstödet som ett komplement till andra krisstöd.

Stödet avser evenemang som planerats äga rum under perioden 1 juni- 2021- 30 juni 2022, men som inte kunnat eller kan genomföras eller i väsentlig utsträckning måste begränsas i till följd av restriktioner för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19.

Evenemanget kan antingen arrangeras vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare. Vad gäller idrottsevenemang så riktar sig stödet till evenemang utanför idrottsrörelsens ordinarie träningsverksamhet eller tävlingsverksamhet, till exempel motionslopp och cuper.

Stöd kan lämnas för kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget och som har uppstått efter den 1 januari 2021. För att stödet inte ska krocka utifrån ett statsstödsperspektiv kan stöd inte lämnas för fasta kostnader som omfattas av omställningsstödet, till exempel lönekostnader.

Den 3 mars 2022  beslutade regeringen om förordningsändringar för att förlänga stödperioden till den 30 juni och förstärka stödet. Anledningen till detta beslut är den ökade smittspridningen i slutet av 2021 och de restriktioner som infördes till följd av smittspridningen.

Förstärkningen av stödet innebär att stödandelen höjs från 70 procent till 90 procent av de stödberättigade kostnaderna och att takbeloppet för stödet höjs från 17,5 miljoner kronor till 22,5 miljoner kronor. Höjningarna av stödandelen och stödtaket gäller för evenemang som planerats under perioden januari – juni 2022. Därutöver ändras regelverket så att evenemang med flera föreställningar där samtliga föreställningar inte ryms inom stödperioden kan vara stödberättigade i den del som faller inom stödperioden.

Stödet kommer kunna sökas från den 8 mars för evenemang som planerats till perioden 1 juni 2021 till och med juni 2022. Om stöd söks efter den 16 maj behöver båda arrangörer och underleverantörer ansöka om så kallat förhandsbesked senast den 16 maj. Om stöd söks före 16 maj behövs inget förhandsbesked utan det räcker med stödansökan. Om Skatteverket beviljat ett positivt förhandsbesked är sista ansökningsdag den 31 augusti i år.

Skatteverket är handläggande myndighet för stödet och har information om stödet på sin webbplats liksom på verksamt.se. Det går också bra att ringa skatteupplysningen vid frågor om stödet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.