Artikel från Socialdepartementet

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Publicerad · Uppdaterad

Det pågår ett intensivt arbete inför kommande vaccinering mot covid-19. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Foto: Jonas Lindkvist/DN/TT

Regeringen, flera statliga myndigheter och landets regioner arbetar intensivt på flera nivåer för att skapa bra förutsättningar för att skyndsamt erbjuda befolkningen vaccin mot covid-19. Regeringens utsedda vaccinsamordnare, Richard Bergström, spelar också en viktig roll. Han företräder Sverige i EU-kommissionens samarbete om gemensamma förköpssavtal av vaccin mot covid-19. EU-kommissionen tecknar flera förköpssavtal med olika vaccintillverkare för att öka chanserna att det kommer fram minst ett effektivt vaccin på marknaden. Av samma skäl har regeringen valt att ingå i flera avtal om inköp av olika sorters vaccin.

Frågor och svar

Vaccin mot covid-19 transporteras till Sverige så snart de har genomgått granskning och blivit godkända för användning. Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse med syftet att regionerna skyndsamt ska börja vaccinera när godkända vaccin har levererats till landet. Staten betalar för vaccin och ersätter regionerna för vaccinationskostnader. Totalt avsätter regeringen flera miljarder kronor för detta. Regionerna genomför vaccinationerna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om överenskommelsen mellan regeringen och SKR här

Om vaccinen godkänns och levereras enligt EU-avtalen är regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners gemensamma mål att alla personer över 18 år i Sverige samt barn som tillhör en riskgrupp ska ha erbjudits vaccin under första halvåret 2021.

I och med att EU-kommissionen har godkänt Pfizer/BioNTechs vaccin har vaccinet transporterats till Sverige, och den 27 december inleddes vaccineringen på äldreboenden. Sverige har fått 9 750 doser i en första leverans, som fördelats till landets alla regioner. Därefter väntas större leveranser varje vecka under januari. I mars väntas  Sverige få ytterligare 2,2 miljoner doser. 

Artikel: 1,8 miljoner ytterligare doser vaccin till Sverige 

Pressmeddelande: Vaccinering mot covid-19 inleds den 27 december

Pressmeddelande: 2,2 miljoner vaccindoser med sannolik första leverans i mars

Allra först ska personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst samt personal som arbetar nära dessa personer erbjudas vaccin. De går först eftersom syftet med vaccinationerna i ett första skede är att skydda grupper som löper störst risk att bli allra svårast sjuka av covid-19. Det är också så att leveranserna till Sverige, liksom andra EU-länder, väntas ske stegvis. Därför kommer grupper med hög risk att bli svårt sjuka att vaccineras först.

Målet är att alla personer som bor i Sverige och är över 18 år samt personer som är under 18 år som tillhör en riskgrupp skyndsamt ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021, givet att vaccinen levereras i enlighet med EU-avtalen. Grupper med hög risk att bli svårt sjuka att vaccineras först. Folkhälsomyndigheten arbetar vidare med analys om huruvida barn bör vaccineras.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterad information om antal personer som blivit vaccinerade.

Folkhälsomyndighetens webbplats

Personer som tillhör riskgrupper och är i störst behov av skydd mot covid-19 kommer att prioriteras främst. I vaccinationsplanen har Folkhälsomyndigheten slagit fast att äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade. Folkhälsomyndigheten kompletterar planen löpande och har tagit fram en mer detaljerad prioritetsordning för vilka som ska vaccineras i ett första skede:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst
  • Personer inom äldreomsorg som arbetar nära personer enligt ovan
  • Vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats och vaccinationsplanen

Vaccination mot covid-19 kommer att vara avgiftsfritt för alla som bor i Sverige.

I ett inledande skede kommer vaccination att erbjudas framför allt till personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst samt till personal som arbetar nära dessa grupper. Statens och regionernas gemensamma inriktning är att bra information ska finnas lättillgänglig för alla.

Läs mer på krisinformation.se

1177.se

Läkemedel utvecklas och testas noggrant enligt samma principer; först i laboratoriemiljö och sedan i kliniska prövningar i olika faser på människor enligt fastställda protokoll. Samma sak gäller för vaccin mot covid-19. Vaccin och läkemedel godkänns under förutsättning att ansvariga myndigheter bedömer att de är säkra för använing.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Sverige har nu avtal med flera vaccintillverkare, tack vare EU-gemensamma avtal. Hela EU använder samma vaccinportfölj, de godkänns samtidigt och EU:s medlemsländer får tillgång samtidigt till dem och i samma takt.

Sverige har hittills gått med i EU-gemensamma avtal om vaccin från AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech, CureVac och Moderna.

Det kan skilja mellan olika sorters vaccin. Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapsläget löpande.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med analyser om barn bör vaccinera sig.

Läs mer om vaccinering på Folkhälsomyndighetens webbplats