Strategi med anledning av det nya coronaviruset

Publicerad

Det nya coronaviruset prövar vårt samhälle. Den senaste tiden har regeringen presenterat en rad olika åtgärder för att värna människors liv, hälsa och jobb.

– Den här krisen kommer att pågå under en längre tid. Det kommer att bli tufft. Men vårt samhälle är starkt. Om alla tar sitt ansvar så kommer vi tillsammans att klara den här krisen, säger statsminister Stefan Löfven.

Den 1 februari klassade regeringen det nya coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom och öppnade upp för extraordinära smittskyddsåtgärder.

Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt.  

Rätt åtgärd behöver sättas in vid rätt tillfälle för att få så stor effekt som möjligt. Regeringen kommer att fatta varje beslut som är nödvändigt för att värna människors liv, hälsa och jobb.

De åtgärder som regeringen och myndigheterna vidtar för att minska takten på smittspridningen behöver balanseras mot vilka effekter det får på samhället och folkhälsan i stort. Vilka åtgärder som vidtas är något som hela tiden omprövas i takt med att lägesbilden ändras.

En viktig utgångspunkt är då att noga överväga den expertkunskap som myndigheterna bidrar med. Expertmyndigheterna kan ge rekommendationer till regeringen om vilka åtgärder de bedömer behöver vidtas, men de kan också själva fatta beslut.

– Våra myndigheter och vår sjukvård gör allt de kan. Men varje person i Sverige behöver ta sitt ansvar. Genom att var och en tar eget ansvar kan vi hålla nivån på smittspridningen nere. Följ myndigheternas råd, exempelvis stanna hemma från jobb och avstå att träffa andra människor vid minsta symtom, säger statsminister Stefan Löfven.

I Sverige har befolkningen en hög tillit till myndigheter.  Det gör att människor följer myndigheters råd i hög utsträckning. I nuvarande situation agerar människor överlag ansvarsfullt för att minska smittspridning, till exempel genom att begränsa sitt umgänge och andra sociala kontakter.

Krisen kan komma att pågå under lång tid och för att åtgärder ska fungera över tid behöver människor ha en förståelse och acceptans för dessa.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

1. Begränsa smittspridning i landet

Genom att begränsa smittspridningen vill regeringen avlasta sjukvården och skydda människors liv, hälsa och jobb.

2. Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård

Regeringen arbetar med att se till att kommuner och regioner, där vården bedrivs, har alla nödvändiga resurser. Staten tar därför alla extraordinära kostnader som uppstår till följd av utbrottet, exempelvis högre kostnader för extra personal och skyddsutrustning.

3. Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet

För ett fortsatt fungerande samhälle kartlägger regeringen de behov som finns och bidrar med de beslut och resurser som krävs för att säkerställa att exempelvis sjukvård, polis, energiförsörjning, kommunikation, transporter och livsmedelsförsörjning kan fortsätta sin verksamhet.

4. Lindra konsekvenser för medborgare och företag

Regeringen har presenterat krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för svenska företag, organisationer och myndigheter samt rädda människors jobb och försörjning.

5. Dämpa oro

Genom löpande information vill regeringen vara tydlig med vilka åtgärder som görs och varför. Regeringen direktsänder viktig information på regeringen.se och där finns även samlad information om regeringens arbete, åtgärder och beslut.

6. Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Regeringen följer utvecklingen av utbrottet av coronaviruset noga. Regeringen fattar de beslut som krävs, när de krävs, för att begränsa smittspridningen och motverka dess konsekvenser i samhället.

Regeringens ansvar vid kris

Grundläggande för svensk krisberedskap är att de myndigheter som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också har ansvar för verksamheten under en kris.

Regeringen fattar de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället.

Råd och information gällande coronaviruset

Regeringen har presenterat en rad olika åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Nu arbetar regeringen med att fortsatt begränsa smittspridningen och samtidigt bygga upp ett samhälle som är starkare och mer hållbart än innan krisen.

Information om genomförande av de åtgärder regeringen presenterat finns hos ansvariga myndigheter. På krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från Sveriges myndigheter.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset