Startups bidrar till att skapa jobb och tillväxt i Sverige

Publicerad

Entreprenörskap och startups var en av frågorna på agendan när Innovationsrådet träffades den 1 juni. Marie Wall är Näringsdepartementets startupansvarige och deltog i mötet.

  • Bild på Marie Wall.

    Marie Wall är Näringsdepartementets startupansvarige.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Bild på Marie Wall, Jane Walerud och Mengmeng Du.

    Marie Wall är startup-ansvarig på Näringsdepartementet. Jane Walerud och Mengmeng Du är ledamöter i regeringens nationella Innovationsråd.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Varför är startups bra för Sverige?

- Startups skapar jobb, välfärd och nästa generations storföretag. I den digitala omvandlingen vi nu är mitt uppe i så spelar våra startups dessutom en viktig roll som innovationsmotorer för samhällets övriga aktörer. Förutom att de i sig själv har potential att växa till bärkraftiga starka företag så har de i samverkan med övriga aktörer i samhället potential att bidra till ökad innovationskraft, ökad innovationstakt och som magneter för att attrahera internationellt kapital och internationella talanger till Sverige. Faktorer som är centrala för förnyelse av offentlig sektor och vår existerande industri, säger Marie Wall.

Du är startup-ansvarig på Näringsdepartementet. Vad innebär det?

- Min uppgift är att vara noden mellan Regeringskansliet och startup-sektorn. Det innebär att jag har en löpande dialog med startup-företag för att förstå de utmaningar de har idag. Jag har även ständig kontakt med olika aktörer inom Regeringskansliet för att förmedla en djupare förståelse för de utmaningar som finns. Jag ska även säkerställa att startups blir en del av de insatser och strategier som tas fram inom Regeringskansliet.

Regeringens roll är bland annat att skapa goda förutsättningar för startups. Vad innebär det?

- De viktigaste utmaningarna för startups är tillgång på kompetens och kapital. Regeringens politik handlar om att säkerställa att ramvillkor och insatser stödjer att svenska startups kan vara fortsatt internationellt konkurrenskraftiga och växa i Sverige. Regeringen har bland annat omstrukturerat det statliga riskkapitalet för att bättre möte unga innovativa företags behov.

Vilken betydelse har startups för innovationer inom privat respektive offentlig sektor?

- Startups är till stor del en underutnyttjad resurs idag för att stärka förnyelsen i offentlig sektor och vår existerande industri. Startups kan jämföras med externa experimentverkstäder där helt nya idéer får full frihet att utvecklas till nya tjänster och produkter. Tjänster och produkter som sedan kan integreras i privat respektive offentlig sektor. För att samhället ska kunna dra nytta av de starka, innovativa startupföretag som finns, måste vi dock öka förståelsen för varandras villkor och processer samt stärka förmågan till samverkan.

 

Vad är startups?

Startups är fristående, yngre, innovativa företag med ambitionen att växa och en konkurrenskraftig, skalbar affärsmodell med internationell tillväxtpotential. En startup bygger ofta den skalbara affärsmodellen på digital teknik och/eller immateriella tillgångar. Företagen är kunskapsintensiva och utvecklar nya koncept och produkter i gränssnittet mellan tjänste- och varubranscher vilket skiljer startups från de flesta andra unga företag.