Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 12 juli 2022

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 12 juli 2022 finns följande punkter på dagordningen: 

  • (ev.) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  • (ev.) Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands militära aggression mot Ukraina
  • (ev.) Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • Den europeiska planeringsterminen 2022: Slutsatser om 2022 års fördjupande granskningar inom ramen för förfarandet vid makroekonomiska obalanser
  • Kroatiens införande av euron
  • Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 15–16 juli 2022: EU:s mandat
  • Slutsatser om rapporten om de offentliga finansernas hållbarhet 2021

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Detta dokument ingår i flera lagstiftningskedjor.

Här är du:

Förslag till förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

Visa kedjan för: