Kontaktuppgifter till departementens registratorer

E-post till statsråden eller till departementen skickas till registrator för respektive departement.

Råd och information gällande det nya coronaviruset

Regeringen har presenterat en rad olika åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Nu arbetar regeringen med att fortsatt begränsa smittspridningen och samtidigt bygga upp ett samhälle som är starkare och mer hållbart än innan krisen.

Information om genomförande av de åtgärder regeringen presenterat finns hos ansvariga myndigheter. På krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från Sveriges myndigheter.

Registratorernas e-postadresser är uppbyggda enligt följande: departementsnamnet.registrator@regeringskansliet.se.

 

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Registrator, Finansdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Finansdepartementet
Registrator, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-723 11 89
e-post till Registrator, Försvarsdepartementet
Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Registrator, Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Infrastrukturdepartementet
Registrator, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Justitiedepartementet
Registrator, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Kulturdepartementet
Registrator, Miljödepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Miljödepartementet
Registrator, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Näringsdepartementet
Registrator, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Socialdepartementet
Registrator, Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Statsrådsberedningen
Registrator, Utbildningsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
Besöksadress Drottninggatan 16
e-post till Registrator, Utbildningsdepartementet
Registrator, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-723 11 76
e-post till Registrator, Utrikesdepartementet

Öppettider

Registratorskontorets ordinarie öppettider är måndag till fredag kl. 09.00 – 16.00.