Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott Skr. 2011/12:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? (RiR 2011:20). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas med anledning av rapporten.