Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om tågförseningar Skr. 2013/14:201

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Tågförseningar – orsaker, ansvar och åtgärder (RiR 2013:18). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som
har vidtagits med anledning av rapporten.