Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av skatteutgifter 2022 Skr. 2021/22:98

Publicerad

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen.

Ladda ner:

Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller tre delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm, de beräkningsmetoder som används i redovisningen, och en sammanfattning av skatteutgifterna för 2022. I del ett diskuteras också skatteutgifter och samhällsekonomisk effektivitet. Andra delen innehåller en sammanfattande tabell över skatteutgifterna. I tredje och sista delen ges en mer ingående beskrivning av de enskilda skatteutgifterna.

Laddar...