Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 8 januari 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändrade avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har beslutat att de avgifter som verksamheter på strålskyddsområdet betalar för Strålsäkerhetsmyndighetens prövning och tillsyn ska justeras med hänsyn till kostnadsutvecklingen och 2015 års budget.

Referenser:

förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 20 januari 2015.
Kontaktperson: Helen Blomberg 08-405 82 24