Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 19 mars 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter som innebär byte av namn för Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Myndigheten Statens beredning för medicinsk utvärdering ska få ett breddat uppdrag och ska också arbeta med frågor som rör socialtjänst. Därför ändras namnet till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Namnändringen aviserades i budgetpropositionen 2015 och träder i kraft den 1 juli 2015.

Referenser

  • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Ändring i miljötillsynsförordningen

Regeringen har beslutat om ändring i miljötillsynsförordningen som innebär att Socialstyrelsen inte längre ska ha tillsynsvägledningsansvar för smittskydd.

Ansvaret för det nationella smittskyddet ska flyttas från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten fr.o.m. den 1 juli 2015 enligt vad som framgår av budgetpropositionen 2015.

Referenser

  • miljötillsynsförordningen (2011:13)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 31 mars 2015.

Kontaktperson: Anna Berglund 08-405 49 58