Artikel från Näringsdepartementet

Nytt försök att enas om ekologisk produktion

Publicerad

EU:s jordbruks- och fiskeministrar gör ett nytt försök att nå en överenskommelse om regler för ekologisk produktion i EU på rådsmötet den 16 juni. Syftet med förslaget är att underlätta för jordbrukare att gå över till ekologiskt jordbruk. Statssekreterare Elisabeth Backteman representerar Sverige vid mötet i Luxemburg.

Sven-Erik Bucht vid rådsmöte i Bryssel
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid tidigare rådsmöte i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Målsättningen är att jordbruksministrarna ska komma överens om förslaget till ekologisk produktion. Något som misslyckades vid mötet i maj. Lagförslaget ska bidra till enklare regler, minskad administrativ börda, rättvisa konkurrensvillkor för jordbrukare och ett stärkt konsumentförtroende för ekologiska produkter.

Regeringen har höga ambitioner för att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen och arbetar aktivt för att de regler som förhandlas ska gynna den ekologiska produktionen och marknaden.

Information om 2016 års fiskemöjligheter

Fiskeministrarna ska få en presentation av kommissionen om nästa års fiskemöjligheter. Något som sker årligen. I ett så kallat meddelande redogör kommissionen för arbetet och tidplanen för framtagande av höstens förslag om fiskemöjligheter och kvoter för bland annat fisket i  Västerhavet och  Östersjön.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för EPSCO 9-10 december

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)