Regeländringar beslutade den 6 augusti 2015

Publicerad

Ändring i förordningen om deponering av avfall

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om deponering av avfall. Ändringen klargör förordningens tillämpningsområde. Den är inte avsedd att tillämpas på radioaktivt avfall som avses i lagen om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen. Deponering av sådant avfall regleras med andra bestämmelser.

Referenser

  • förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 18 augusti 2015.

Kontaktperson:

Johan Fallenius 08-405 13 49