Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 3 september 2015

Publicerad

Ändring i förordningen med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Regeringen har beslutat att instruktionen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ändras så att bestämmelserna om möjligheten att utse ersättare för de ordinarie ledamöterna i Formas forskarråd tas bort. Med färre personer som deltar på forskarrådets sammanträden förbättras möteslogistiken och arbetet i forskarrådet blir effektivare.

Referenser

  • förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 15 september 2015.

Kontaktperson:

Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51