Framgångsrikt möte om det globala kemikaliesamarbetet

Publicerad

Mellan den 28 september och 2 oktober 2015 pågick den fjärde internationella konferensen om hantering av kemikalier. Konferensen hölls i Genève inom ramen för den globala kemikaliestrategin SAICM (Strategic Approach to International Chemical Management). Mötet var en framgång för det globala samarbetet om kemikalier och avfall.

Statssekretare Gunvor G Ericson
Statssekreterare Gunvor G Ericson, som ledde den svenska delegationen, höll bland annat ett anförande där hon uppmannade aktörerna att öka sina ansträngningar för att nå 2020-målet för den globala hanteringen av kemikalier. Foto: Sofia Tingstorp/Regeringskansliet

Resultat från mötet

Under mötet enades deltagarna om en process för att definiera vad som bör hända på global nivå efter målåret 2020. Detta relaterades till de nya hållbarhetsmålen, så kallade SDG:s (sustainable development goals), som antogs av stats- och regeringschefer i New York dagarna före kemikaliemötet. Mötet i Genève var det första globala mötet som tagit upp frågan om det praktiska genomförandet av SDG:s.

De nya hållbarhetsmålen (SDG:s)

Särskilt positivt för Sverige var att deltagarna kom överens om ett samarbetsprogram för att minska riskerna med kemikalier i varor. Programmet ska öka företagens kunskap om vilka farliga ämnen som finns i bland annat elektronik, textilier och leksaker.

Pressmeddelande från Kemikalieinspektionen: Globalt samarbete ska minska riskerna med farliga ämnen i varor

Ett annat viktigt beslut var antagandet av ett vägledningsdokument som kommer att hjälpa aktörerna att prioritera sitt arbete för att nå 2020-målet, och i förlängningen även de globala hållbarhetsmålen.

SAICM - den globala kemikaliestrategin

FN har enats om ett globalt mål om en säker kemikaliehantering till år 2020. För att nå målet till 2020 finns den globala kemikalistrategin, SAICM (Strategic Approach to International Chemical Management), som är en politiskt bindande överenskommelse med avsiktsförklaringar (det vill säga inga bindande regler). SAICM är en process där industrin och frivilliga organisationer såväl som multilaterala organisationer deltar på lika villkor som regeringar. Inom ramen för detta driver den svenska regeringen kemikaliefrågorna internationellt för att ytterligare stärka regelutvecklingen inom kemikalieområdet.