Sveriges och Brasiliens strategiska partnerskap – så uppdateras handlingsplanen

Publicerad

Det strategiska partnerskapet mellan Brasilien och Sverige ingicks 2009. Till partnerskapet finns en handlingsplan. Partnerskapet lanserades vid dåvarande president Lulas besök i Stockholm och innefattar en rad samarbetsområden.

Ladda ner:

1. Socialförsäkringar – förhandlingar om ett avtal öppnas.

2. Forskning och högre utbildning – ett samarbetsavtal ska ingås.

3. Miljö- och klimat – en gemensam handlingsplan tas fram.

4. Svenskt-brasilianskt företagsråd – första högnivåmötet i rådet.

5. Handel och ekonomiska frågor – den bilaterala blandkommissionen har återaktiverats.

6. Flyg och flygforskning – en högnivågrupp inrättas.

7. Säkerhets- och försvarspolitik – en dialogmekanism etableras.

8. Hållbar gruvnäring – förhandlingar om ett samarbetsavtal öppnas.

Genvägar