Ökad press på EU-kommissionen att peka ut hormonstörande ämnen

Publicerad

Sverige har stämt EU-kommissionen för att den inte har beslutat kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Under tisdagen har förhandling hållits i målet.

Kommissionen skulle ha beslutat kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen senast i december 2013 men något beslut har ännu inte fattats. Sverige har därför stämt kommissionen för att den är passiv i frågan. Europaparlamentet, rådet och flera medlemsstater stödjer Sveriges talan. Målet behandlas med förtur av EU-domstolen och i dag har förhandling hållits i Luxemburg.

- Målet är viktigt av flera skäl. Vi behöver kriterier för att kunna enas om vilka ämnen som är hormonstörande så att vi kan säkerställa att de fasas ut och inte skadar människor och miljö, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Målet är också principiellt viktigt för att slå fast att kommissionen har att hålla sig till de regler som parlamentet och rådet har beslutat om.

Människor kommer i kontakt med hormonstörande ämnen genom vardagsprodukter som matförpackningar, kosmetiska produkter och kläder. Vi får också i oss hormonstörande ämnen genom rester från bekämpningsmedel i livsmedel och dricksvatten. Hormonstörande ämnen misstänks bidra till att vissa cancerformer, tidigarelagd pubertet, missbildade könsorgan, försämrad spermieproduktion, övervikt, diabetes samt beteendestörningar (ADHD) ökar.