Varför höjs momsen för tillträde till biografföreställningar?

Utan höjningen av momsen skulle det inte vara möjligt att finansiera ett filmstöd på motsvarande nivå som i dag.

När den låga momssatsen på biobiljetter infördes motiverades den av att biograferna redan betalade biografavgiften om 10 procent. När filmavtalet upphör, finns inte längre någon överenskommelse om biografavgift. Då faller också motivet till den lägre momssatsen. Momsen höjs därmed till samma nivå som för andra distributionsformer för film till exempel dvd-marknaden och olika digitala visningstjänster.