Fakta om Sveriges säkerhetsrådskandidatur

Sverige konkurrerar med Italien och Nederländerna om två platser i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. FN är en hörnsten i svensk utrikespolitik och det finns ett stort intresse i omvärlden för svensk politik.

Vid två tillfällen har ett 50-tal New York-baserade FN-ambassadörer varit inbjudna av Dag Hammarskjöldfonden till Sverige det senaste halvåret, i samarbete med UD. Även Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Center har varit samarbetspartners i samband med besöken. Kostnaden för besöken har skett inom ramen för Dag Hammarskjöldfondens ordinarie verksamhet. Biståndsmedel har använts till bistånd i linje med fondens uppdrag.

De länder som varit inbjudna tillhör de värst drabbade av klimatförändringarna: små utvecklings-ö-stater och de minst utvecklade länderna i världen. Syftet med besöken har bland annat varit att diskutera klimatmötet i Paris och jobba för ett starkt resultat där samt en uppföljning av detsamma.

I programmen ingick bland annat seminarier med fokus på resilienta ekosystem, kopplingen mellan naturresurser och konflikter, samt seminarier med fokus på klimatfinansiering. Forskningsrelaterad seminarieverksamhet i linje med Dag Hammarskjöldfondens uppdrag. För UD:s del har det varit viktigt att samarbeta med en aktör med expertis i viktiga substansfrågor som kandidaturen till FN:s säkerhetsråd baseras på.

UD:s ambition är att hela tiden vara öppet och transparent. Utrikesminister Margot Wallström berättade redan innan det första besöket i en intervju med Aftonbladet om att det kommande besöket naturligtvis även hade betydelse för Sveriges kandidatur.

Vi är helt övertygade om att FN:s säkerhetsråd är den bästa platsen för Sverige att arbeta för fred och säkerhet i en värld där över 60 miljoner människor är på flykt undan krig och förtryck. I säkerhetsrådet har vi också möjlighet att vara en kritisk vän och samtidigt utveckla rådet och FN som organisation.