”EU-arbetet har blivit mer professionellt”

Det säger Anette Lindén, stabschef på Arbetsförmedlingen region syd, som på måndagseftermiddagen besökte EU-representationen tillsammans med 17 högre chefer i staten.

  • statliga chefer på representationen

    Statliga chefer på toppnivå besökte i dag EU-representationen för att bättra på EU-kunskaperna och få viktiga kontakter. Representationen välkomnar såväl skolklasser som tjänstemän och förtroendevalda på olika nivåer.

    Foto: Anna-Charlotta Erikson/EU-representationen

  • Anette Lindén

    - Det är tydligt att Sverige arbetar mer professionellt i EU jämfört med när vi var nya medlemmar. Numera betraktar Sverige EU som den arena för samarbete och alliansbyggande som unionen är, och det är imponerande, säger Anette Lindén, stabschef på Arbetsförmedlingen region syd.

    Foto: Anna-Charlotta Erikson/EU-representationen

Cheferna kommer från sju statliga myndigheter och ingår i ett årslångt utbildningsprogram där bland annat EU-frågor ingår. Som ett moment i utbildningen ingår ett tredagarsbesök vid EU-institutionerna i Bryssel.

Anette Lindén, stabschef på Arbetsförmedlingen region syd, har regelbundet besökt Bryssel i tjänsten sedan Sverige blev EU-medlem och hennes inryck är att vårt EU-arbete ständigt utvecklas.

- Det är tydligt att Sverige arbetar mer professionellt i EU jämfört med när vi var nya medlemmar. Numera betraktar Sverige EU som den arena för samarbete och alliansbyggande som unionen är, och det är imponerande, säger hon.

De 17 cheferna kommer från Kronofogdemyndigheten, Kriminalvården, Säkerhetspolisen, Arbetsförmedlingen, FMV, Trafikverket, Försvarsmakten och Skatteverket. Under det tre dagar långa besöket i Bryssel ingår förutom dragningar på EU-representationen möten med parlamentariker, på kommissionen och rådet. Även möten med intresseorganisationer och regionkontor står på schemat.

Mikael Andersson ingår i programrådet för de sju myndigheterna vars chefer ingår i utbildningen.

- Som chef i den statliga familjen Sverige måste man ha goda kunskaper om EU-arbetet. Det blir uppenbart vid besök som detta Sveriges arbete i EU måste drivas på varje statlig myndighet. Och detta ska ske i samarbete med er på representationen, säger han.

Gruppen är en av 150-talet besökgrupper som EU-representationen tar emot varje år. Hit kommer såväl skolklasser och kommunala tjänstemän som riksdagsutskott eller som i dag, statliga chefer på toppositioner för att bättra på sina EU-kunskaper. Alla är lika välkomna.

Läs om Blackebergs gymnasium som satsar på Brysselbesök varje år.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Anna-Charlotta Erikson
Mediakontakt för EYCS, EPSCO och FAC utveckling. Handläggare (besöksgrupper och intranät)
Telefon +32 (0)2 289 57 64
e-post till Anna-Charlotta Erikson
Inger Wahlstedt
Handläggare (högnivåbesök och konferenser)
Telefon +32 (0)2 289 57 27
e-post till Inger Wahlstedt
Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen