Sverige driver framgångsrikt frågor om företagens sociala ansvar

EU:s biståndsministrar antog 12 maj rådsslutsatser som handlar om ansvarsfulla leverenskedjor och hållbart företagande. Ambassadrådet Ulrika Lyckman vid Sveriges EU-representation har under det gångna året arbetat hårt för att få upp frågorna på ministrarnas dagordning. Här berättar hon varför slutsatserna är viktiga och om sina erfarenheter av arbetet.

Ulrika Lyckman
Att det inte lyckades i första försöket att få upp frågorna om företagens sociala ansvar högt på dagordningen betydde inte att det var stopp. - Det vi har gjort är att formulera om frågorna så att det passar in i ett utvecklingsperspektiv och på så vis kunna få in dem i de rådsslutsatser som antogs av EU:s biståndsministrar 12 maj, säger Ulrika Lyckman, ambassadråd med ansvar för företagens sociala ansvar vid Sveriges EU-representation. Foto: EU-representationen/Anna Lund

Vad gör rådsslutsatserna för skillnad?

- Det är en tydlig signal till EU-kommissionen att ministerrådet verkligen vill detta och där finns även en skrivning som syftar till att få fler av EU:s medlemsländer att anta nationella handlingsplaner för företagande och mänskliga rättigheter, säger Ulrika Lyckman, Ambassadråd och ansvarig för frågorna vid Sveriges EU-representation.

Företagens sociala ansvar kallas på svenska ofta för CSR vilket är förkortningen av engelskans corporate social responsibility. I de rådsslutsatser som nu antagits rubriceras frågorna som ansvarsfulla globala värdekedjor.

- Det viktiga är inte vad man kallar det utan att man gör det, säger Ulrika Lyckman, som också är EU-representationens expert på tullfrågor.

De antagna rådsslutsatserna är frukten av ett arbete som Sveriges EU-representation drivit tillsammans med likasinnande sedan i somras. Det är också ett resultat av att inte ge upp trots svagt intresse på många håll och att kunna navigera i EU:s beslutssystem.

- EU-kommissionens strategi för de här frågorna gick ut 2014. De hör egentligen hemma i kommissionens direktorat för tillväxtfrågor där responsen inledningsvis varit begränsad, berättar Ulrika Lyckman.

Att det är just Nederländerna som har EU-ordförandeskapet från januari till juli i år är däremot en fullträff. Nederländernas ordförandeskap prioriterar frågorna och samma minister har ansvar för både handels- och biståndsfrågor.

- Därmed öppnades ett fönster för oss att driva frågorna tillsammans med Nederländerna och andra likasinnade. Det vi har gjort är att formulera om frågorna så att det passar in i ett utvecklingsperspektiv och på så vis kunna få in dem i de rådsslutsatser som antogs 12 maj.

Slutsatserna syftar till att öka medvetenheten om ansvarsfulla och hållbara leverenskedjor, särskilt vid handel med utvecklingsländerna. Att EU uppmanar till hållbart företagande är med andra ord en viktig del i EU:s utvecklingspolitik mot omvärlden. Slutsatserna visar också att ansvarsfrågorna har bäring på Agenda 2030 - de globala utvecklingssmålen som syftar till att utrota fattigdom och förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. 

Ansvarsfrågornas koppling till Agenda 2030 kommer också att prägla Ulrika Lyckmans arbete med företagens sociala ansvar den närmaste tiden.

- Hållbarhetsfrågorna är viktiga för mig. Där tror jag att vi alla kan göra skillnad genom att engagera oss, säger Ulrika Lyckman som tidigare bland annat varit utrikeschef och enhetschef för ansvarsfullt företagande på branchorganisationen Svensk Handel .

Hon påpekar att det positiva är att det nu verkar finnas ett större intresse också på EU-kommissionens direktorat för tillväxtfrågor.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Beslutsdokument och information om mötet med EU:s biståndsministrar 12 maj

Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter